SANSKI MOST // Općinsko vijeće smanjilo platu načelniku Općine Sanski Most

Općinsko vijeće Sanski Most smanjilo je platu općinskom načelniku. Odluka je to aktuelne većine koja je usvojena na jučerašnjoj 15. redovnoj sjednici ovog zakonodavnog organa. Ovom odlukom smanjen je koeficijent za obračun plate općinskog načelnika skoro za pola, odnosno sa 9,80 na 5, a pored toga, istom odlukom je umanjen i koeficijent za njegovog savjetnika sa 6,40 na 3. Predlagač odluke ispred Kluba NiP-a bio je Jasmin Mujačić, koji je u obrazloženju naveo niz razloga za donošenje ovakve odluke. U kratkim crtama, vijećnici koji čine poziciju u općinskom vijeću, nisu zadovoljni saradnjom sa načelnikom, a samim tim ni njegovim radom u proteklih 16 mjeseci, odnosno od implementacije rezultata sa posljednjih lokalnih izbora. Pored toga, vijećnici koji su izglasali ovu odluku očekivali su da načelnik, u skladu sa svojim nadležnostima, odblokira rad Općinskog fonda za komunalne djelatnosti i infrastrukturu imenovanjem novog direktora, što sa njegove strane nije učinjeno, piše sanartv.ba.

Sve su to razlozi koji su uticali na ovakav epilog, i ovoj je drugi put da ova saziv vijeća na ovaj način smanjuje platu načelniku Hasanbegoviću, a slijedeći korak mogao bi biti pokretanje inicijative za njegov opoziv.

Općinski načelnik Faris Hasanbegović, kao i vijećnici iz Kluba SDA, istakli su da ovakva odluka i ovakvo djelovanje Općinskog vijeća, dodatno usložnjavaju ionako poremećene odnose i ne doprinose saradnji na relaciji općinski načelnik – aktuelna većina u vijeću, koja ni do sada nije bila na zavidnom nivou. Između ostalog, smatraju da vijeće nema mandat da na ovakav način utiče na načelnika i njegov rad. Općinsko vijeće nije prihvatilo Zahtjev Općinskog načelnika za preispitivanjem zakonitosti nedavno usvojene Odluke o izmjeni Poslovnika o radu Općinskog vijeća. Usvojena je odluke o legalizaciji bespravno započetih ili izgrađenih građevina i dijelova građevina na području općine Sanski Most, kojom se rok za njihovu legalizaciju produžava do 31. 12. 2023. godine. Prihvaćen je i prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva, a Općinsko vijeće u formi nacrta usvojilo je i set odluka predloženih od strane Centra za socijalni rad, uz zaključak da javna rasprava traje 30 dana. Radi se o nacrtu odluke o nabavci sitnih stvari za potrebe štićenika i korisnika usluga Centra za socijalni rad Sanski Most, zatim nacrt odluke o dodjeli novčane pomoći za nabavku GPS narukvica djeci, osobama sa teškoćama u razvoju i invaliditetom na području općine Sanski Most, te nacrt odluke o novčanoj naknadi za nezaposlene porodilje. Tu se nalazi i nacrt odluke o sufinansiranju troškova prevoza redovnih učenika srednjih škola na području općine Sanski Most, nacrt odluke o sufinansiranju kamate za stambene kredite za mlade na području općine Sanski Most, te nacrt odluke o subvenciji finansiranja vrtića.

Općinsko vijeće usvojilo je prijedlog Standarda za spriječavanje i upravljanje sukobom interesa izabranika općine Sanski Most, kao i program rada i finansijski plan Centra za socijalni rad. Izvještaj o radu općinske izborne komisije za 2021. Godinu na sjednici nije dobi podršku Općinskog vijeća. Usvojen je izvještaj o utrošku sredstava Podrška poljoprivredi po projektima i programu za prošlu godnu, dok je program o utrošku sredstava za ovu godinu vraćen na doradu. Na kraju je primljena k znanju informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i stočarstva s informacijom o zasijanim površinama na području općine Sanski Most za 2022. godinu.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala