Isplate prosvjetarima, ali bez kamata: Počinje izmirenje dugova, spremili deset miliona KM

Vlada USK-a donijela je Odluku o provođenju postupka po javnom pozivu za imaoce pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Vladi, čiji je obrađivač Ministarstvo finansija. Zatečeni dug Kantona, po ovom osnovu, iznosio je 84 miliona KM.

– Za isplate po osnovu sporazuma u budžetu za ovu godinu planirali smo 10 miliona KM i izmirenje obaveza počet će u roku 60 dana, kazao je premijer Mustafa Ružnić.

Vlada je utvrdila kriterije za izvršenje obaveza po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka, sporazumom-vansudskim putem. Kriterij za izvršenje obaveza iz sredstava budžeta je bio odricanje od 10 posto glavnog potraživanja i dosuđene zakonske zatezne kamate. S obzirom na to da se u najvećem broju radi o prosvjetarima koji su dobili tužbe za kršenje kolektivnih ugovora, zaduženo je Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta, zatim Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave da prikupe zahtjeve zainteresovanih sa pripadajućom dokumentacijom, obrade ih i provjere. Broj zahtjeva koji su ispunili kriterij je 1.187, a konačna lista je objavljena na web stranici Vlade.

– Imaoci pravosnažnih sudskih odluka, a zaista ih je veliki broj, moraju prijaviti potraživanja na javni poziv ukoliko su spremni da u ovjerenoj izjavi navedu da se odriču zakonske zatezne kamate na troškove parničnog i troškove izvršnog postupka. Poziv će ostati otvoren do 25. maja, poručio je ministar finansija Vedran Prša.

Oni koji imaju više rješenja, za svako od njih moraju imati posebnu izjavu.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala