Vlada FBiH daje građanima po 10 hiljada KM za kupovinu električnih automobila

Vlada Federacije BiH sutra bi trebala donijeti odluku o izdvajanju milion KM za subvencioniranje građana koji kupuju električne i hibridne automobile, potvrdio je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, piše klix.ba.

Džindić kaže da su po prvi put u budžetu Federacije BiH, planirana sredstva za poticaj pojedincima pri kupovini električnih automobila u ukupnom iznosu od milion KM.

“Ministarstvo je sačinilo Program o dodjeli subvencija pojedincima za kupovinu novih automobila u 2022. godini, koji imaju isključivo električni pogon i automobila koja uz motor sa unutarnjim sagorijevanjem, pokreće i električni pogon (hibridni automobili). Vozilo će zadržati u vlasništvu najmanje dvije godine”, rekao je Džindić.

Definisana je i visina iznosa koji se dodjeljuje kao finansijski poticaj pojedincima.

To je za električna vozila 10.000 KM, za hibridna električna “plug-in” vozila 5.000 KM i hibridna “full hybrid” vozila 5.000 KM.

Pod novim automobilom, smatra se putničko vozilo koje nije bilo u upotrebi i nije nikada i nigdje bilo o registrovano. Vozila za koja se dodjeljuje subvencija su putnička vozila koja imaju najvise devet mjesta za sjedenje, uključujući i sjedište vozača.

Tehnički uslovi za prihvatljiva vozila:

Električna vozila sa emisijom CO2 0 g/km
Hibridna elektricna “plug-in” vozila sa emisijom OO2 sa sadrzajem OO2 manjeod 50 g/km

Hibridna vozila “full hybrid” sa emisijama CO2 najvise 130 g/km

Sredstva će se dodjeljivati po osnovu raspisanog Javnog poziva nakon objave odluke u Službenim novinama FBiH, a namjena Programa je dodjela subvencija odnosno finansijskih sredstava pojedincima, za kupovinu novih automobila, registrovanih u Federaciji BiH za period 01.01.2022.- 12.12.2022. godine, koji imaju isključivo elektricni pogon (električni automobili) i automobila koja uz motor sa unutrašnjim sagorijevanjem, pokreće i elektricni pogon (hibridni automobili).

Korisnik subvencije može biti pojedinac (fizičko lice), državljanin Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem u Federaciji BiH i sa navršenih 18 godina života, koji podnese zahtjev, dostavi obaveznu dokumentaciju u skladu sa Javnim pozivom, ispunjava uslove u skladu sa Javnim pozivom i da u trenutku podnošenja zahtjeva, postoje raspoloživa sredstva predviđena budžetom, za namjenu subvencioniranja kupovine vozila, tj. u trenutku prijave, ne budu već dodijeijena drugim korisnicima.

Neprihvatljivi korisnik subvencije je korisnik koji je u 2022. godini vec ostvario pravo subvencije za kupovinu vozila iz budžeta za 2022. godinu, bilo kojeg nivoa vlasti u Federaciji BiH.

Navedena sredstva su grant sredstva Ministarstva i dodjeljivat ce se po ovom Programu i raspisanom Javnom pozivu. Program traje do utroška sredstava od 1 miliona KM, a najkasnije do kraja fiskalne godine (odnosno do 31.12.2022. godine).

U svrhu kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava, korisnik će Ministarstvu dostaviti ovjerenu kopiju potvrde o registraciji vozila, za koje je dodijeljena subvencija, za 2023. i 2024, godinu.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala