Je li u redu smjestiti majku i oca u starački dom?

Je li u redu ili je pogrešno smjestiti bližnju osobu (majku, oca, baku ili djeda) u starački dom? Na koji način bismo trebali postupiti?

Kako se životna dob povećava, porodica se sve više suočavaju s problemima njihovih najmilijih koji stare. Iako mnoge porodice vole same brinuti o svojim starijim bližnjima, skrb može postati otežavajuća, pa su prisiljeni razmotriti neke druge mogućnosti.

Jedna od mogućnosti u zapadnoj kulturi je starački dom. Domovi za starije i nemoćne postoje kako bi se brinuli za odrasle koji se ne mogu brinuti za sebe. Neki su ljudi ozbiljno zabrinuti u vezi toga je li ispravno staviti nekoga koga vole u dom.

Starački domovi uvelike razlikuju po kvaliteti, svrsi i cijeni. Svi vidimo vijesti o zlostavljanju i lošim uvjetima u nekim domovima, stoga strahujemo samo na pomisao da netko koga volimo bude podvrgnut lošem postupanju.

Međutim, zlostavljački ili nemarni domovi za starije i nemoćne osobe su manjina, a dostupne su i razne dobre opcije za one kojima je potrebna skrb, uključujući i umirovljeničke domove koji konkuriraju sveobuhvatnim sadržajima.

Neke crkvene denominacije imaju svoje domove za starije službenike, misionare i njihove supružnike. Stoga se po pitanju skrbi kod kuće mora uzeti u obzir nivo potrebne njege, želje voljene osobe i kvalitetu domova.

Ako se porodica odabere brinuti za bolesnog člana porodice kod kuće, umjesto staviti ga u starački dom, onda moraju druge stvari uzeti u obzir. Potrebna je samopožrtvovnost da se preuzme svakodnevna fizička skrb o nekom nesposobnom članu porodice, a njegovatelj neće biti jedini koji se žrtvuje. Potrebna je žrtva i ostalih članova porodici. Porodica se razlikuju, a neka su kućanstva bolje opremljena za punu skrb voljene osobe od drugih.

Potreba za takvom skrbi nije samo zbog starosti, već može nastati kroz bolest, ozljedu mozga, demenciju, Alzheimerovu bolest, komu, teški autizam i mnoge druge čimbenike.

Porodice koje se bave teško hendikepiranom djecom, roditeljima ili braćom i sestrama možda neće moći pružiti odgovarajuću skrb, ili je trošak za cijelu porodicu jednostavno prevelik. Kada kvaliteta života za cijelu porodicu postane ozbiljno narušena zbog prevelikog zadatka skrbi nad osobom s invaliditetom, možda je vrijeme da kroz molitvu razmotrite druge mogućnosti.

Naravno, domovi za starije i nemoćne, naselja za umirovljenike i skrb u kući koštaju. Zdravstveno osiguranje može se pobrinuti za neke troškove, ali često financijska sredstva imaju veliku ulogu u odluci pronalaska staračkog doma.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala