Osiguravajuće kuće u RS ukidaju bonuse, registracija vozila skuplja i do 200 KM. Šta čeka vozače u FBiH

Registracija automobila u RS značajno je poskupjela pa će vlasnici vozila ubuduće plaćati i do 200 KM više. Posljedica je to rasta inflacije i poskupljenja generalno, što je, kako je pojašnjeno, prouzrokovao velike probleme i na tržištu osiguranja.

Predsjednik Upravnog odbora Euros osiguranja Siniša Kurteš kazao je za medije iz RS da je inflacija dovela do ogromnog poskupljenja vozila, rezervnih dijelova automobila, kao i rasta cijene rada i odštetnih zahtjeva, te da su zbog toga bili primorani na ovaj korak.

“Proizvođačka inflacija trenutno je 30 posto i ako se ovako nastavi postoji velika mogućnost da osiguravajuća društva dođu u situaciju da ne mogu adekvatno isplatiti štetu”, kazao je Kurteš.

Dakle, cijene registracije i osiguranja vozila nisu poskupjela, ali se, kako je pojašnjeno, ukidaju povoljnosti koje su sve osiguravajuće kuće davale vozačima, takozvani bonusi.

Da li će se i vozači u Federaciji BiH ostati bez te pogodnosti, pitali smo predsjednika Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH Ermina Čengića.

“Udruženje/udruga društava za osiguranje u Federaciji BiH kao strukovno udruženje osiguranja ima određena saznanja u vezi sa pojavama na tržištu koje bi trebalo onemogućiti, naročito kada je u pitanju obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti. Udruženje je u skladu sa tim saznanjima pripremilo inicijativu za naš Upravni odbor, sa ciljem da nakon razmatranja bude proslijeđena regulatornoj Agenciji za nadzor na nadležno postupanje. Do razmatranja i eventualnog prihvatanja i upućivanja inicijative prema regulatoru ne mogu se iznositi podaci o bilo kojem akteru na tržištu niti je praksa da samo Udruženje to javno čini”, kazao je Čengić.

Dodao je kako je njihov osnovni motiv da osiguranici i oštećena lica ostvaruju sva svoja prava i da se ispunjava osnovna funkcija osiguranja, a to je ekonomska zaštita od štetnih dejstava po nastanku osiguranog slučaja, u cijelosti i bez bilo kakve iznimke.

“S druge strane, u okviru obraćanja prema regulatoru trebali bi biti detektirani nosioci aktivnosti za koje postoji opravdana sumnja da izlaze iz okvira očekivanog rasta premijskog prihoda te ponašanja usklađenih sa zakonskim i podzakonskim normama. Cilj ove inicijative je da se alarmira regulator za poduzimanje pojačanih mjera nadzora nad navedenim akterima na tržištu i da se, s druge strane, onemogući dalja diskriminacija onih društava za osiguranje koja u svom poslovanju poštuju administrativno utvrđene premije“, kazao je Čengić.

Dodaj kako poštovanje premijskog sistema ne znači poskupljenje osiguranja vozila, već isključivo ukidanje određenih boniteta kojima su osiguravajuće kuće u proteklom periodu često pribjegavale sa ciljem privlačenja klijenata.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala