Veliki dio USK bez struje narednih dana: Evo kada i gdje!

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu.

BIHAĆ Dana 29.05.2023. godine · od 05:30 do 05:40 sati kratkotrajno isključenje u TS 220/110/35/10 kV Bihać 1,

CAZIN Dana 30.05.2023. godine · od 08:30 do 09:30 i od 15:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja Donja Koprivna 1 i 2, Cazinka, Rakovići, Kržalići 1, 2 i 3, Vodovod Ljubijankići, Fejzagići, Ljubijankići 1 i 2, Elkasova rijeka, Ponjevići 1 i 2, Elkići, Liđani, Bečići, Gornja Koprivna 1 i 2, Vodovod, Osmičevići, Duratovići, mizići, Toromani 1 i 2 i GSM Repetitor Sljeme, · od 08:30 do 16:00 sati kupci trafopodručja Kržalići 3 Bajramovići, Dana 31.05. i 01.06.2023. godine · od 08:30 do 15:30 sati kupci trafopodručja Sivići, Šolići, Donji Memići, Memića brdo 1 i 2 i Krehići Vodovod,

VELIKA KLADUŠA Dana 29.05.2023. godine · od 10:00 do 11:00 sati kupci trafopodručje GSM Jankovac, · od 12:00 do 13:00 sati kupci trafopodručje Vejinac 2, Dana 30.05.2023. godine · od 11:00 do 12:00 sati kupci trafopodručje Stabandža,

BOSANSKA KRUPA Dana 29.05.2023. godine · od 08:30 do 09:00 i od 13:30 do 14:00 sati kupci trafopodručja Smrdan, · od 08:30 do 14:00 sati kupci trafopodručja Lončarevac, Prokop, Ivanjska centar, Donja Ivanjska 1, Donja Ivanjska 2, Glodna, Ivanjske Bare, Rašete, Grkovac, Vajagića brdo,

BOSANSKI PETROVAC Dana 29.05.2023. godine · od 09:00 do 10:00 sati kupci trafopodručja: Kartal, Eko-sistem, Husetić pilana, Revenik 1 i 2, Šepe, Medeno polje, Bujadice, Kolunić 1, 2 i 3, i Bosnaplast pilana (Pirnar). · od 10:00 do 10:45 sati kupci trafopodručja: Motel 9, Mup, Dževar 1 i 2, Didovići 1, Gaj, Vodovod, Hujići, Podmatijevača, Smoljana srednja, Krnja jela 1 i 2, Ogumača, Dolovi, Okruglica, Krndija, Vukovića do, Kapljuh 1 i 2, GSM Solomoni,

Bravski vaganac, Stankovac, Šabatovac, Janjila 1, 2 i 3, Roginovac, Jasenovac, GSM Lisina, Gvozdenovići, Podsrnetica, Jeličići, Bravsko, Bunare, Polje i Klenovac. · od 10:45 do 11:30 sati kupci trafopodručja Energopetrol, Omladinska,

Ibrahimpašića, Pekiska Mahala, Sportski Centar, Rašinovac 3- Relej, Rašinovac 1, 2 i 4, Dujmići 1 i 2, Bahići, Ribići, Pećanci, Šumari, Poljari-Šipke, Suvaja 1, Skakavac 2. · od 11:30 do 12:15 sati kupci trafopodručje Bosnaplast · od 12:15 do 13:00 sati kupci trafopodručje Novitet, · od 13:00 do 13:45 sati Razmjena RS Drinić, · od 13:45 do 14:30 sati kupci trafopodručja Bišćani, Dom Zdravlja, Skender Kulenović, Stadion, Grad 1, Skladište, Pošta i Novo naselje, · od 14:30 do 15:15 sati kupci trafopodručja Šip Oštrelj, · od 15:15 do 16:00 sati kupci trafopodručja Autotransport, Didovići 2, Dževar 3, Asiks, Pilana Hadžić, Bara 2, 3 i 4, Vedro polje, Goričani, Bukovača 1, 2 i 3, Separacija, Šekovac i Oštrelj.

BUŽIM Dana 29.05.2023. godine · od 13:30 do 14:30 sati kupci trafopodručja Kupusnica 1 i 2, Školska, Centar, PTT, Isakovići, Bag 1, 2 i 3,

Pomajden, Mrazovo, Gornji Mulalići, Mulalići, Stari Grad, Dedići, Donji Brigovi, Casa Medica, Gornji Brigovi, Kaukovići, Hrgar, Kovačevići Brigovi, Mrkovine, Kov-Grad, Mahmića Most, Grošinac, Čava Škola, Dobro Selo, Čava 1, Čava-Zimonje,

Suhodol, GSM Razvojna, Kovačevići 1 i 2, Velići, Trkačice, Mušići, Trkačice, Mahmići, Mušići, Emrići, Atajići, Muzaferovići, Hadžići, Tromeđa, Nihanovići, Vodovod Konjodor, Bapići, Pajalići, Konjodor-Veladžići, Konjodor 1, Kišmetovići, Pehlići, Jusići, Vodovod Pivnice, Kržalići i Haskići, · od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja Bare Dana 30.05.2023. godine · od 10:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja Mrazovac 1,3 i 4, Radoć 1 i 2, Šabića Brdo, Đulići 2, Vodovod Radoč, Ljubijankići

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala