Potvrđena optužnica u predmetu Samardžić Smail za ratne zločine na području Velike Kladuše

Kantonalni sud u Bihaću donio je odluku o potvrđivanju optužnice Kantonalnog tužilaštva Bihać protiv optuženog Smaila Samardžića u krivičnom predmetu broj: 01 0 K 020114 24 Kps. Optužnica tereti Smaila Samardžića za počinjenje krivičnog djela – Ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, kako je propisano članom 142. stav 1. preuzetog Krivičnog zakonika Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, u vezi sa članom 22. istog zakona.

Odluka o potvrđivanju optužnice donesena je nakon detaljnog razmatranja optužnice Kantonalnog tužilaštva Bihać, a u skladu sa odredbama člana 243. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo rješenje je doneseno dana 13.05.2024. godine.

Optužnica Kantonalnog tužilaštva USK, Bihać broj: T01 0 KTRZ 0003428 24 2 od 30.04.2024. godine potvrđena je odlukom suda, što pokreće daljnji pravni proces protiv optuženog.

Ovo je važan korak u pravosudnom procesu koji ima za cilj osigurati suđenje optuženima za ratne zločine. Očekuje se daljnji razvoj situacije u skladu sa zakonom i pravnim procedurama.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala