Narednih dana veći dio USK bez struje!

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

BIHAĆ

Dana 12.07.2024. godine od 06:00 do 09:00 sati kupci trafopodručja: Klisa, Rudnik Rajnovci-Gipsana, Vodovod Toplica, Lužine,Ćelije, Orašac – Grad, Orašac 1, 3 i 2, Duljci, Ćukovi, GSM Repetitor Ljutoč, Vodovod, Kulen Vakuf 1 i 2, Green Water, EVP, Ostrvica, Sklop, GSM Boškovića Greda, Palučci 1,2 i 3, Martin Brod 1 i 2, Karanovići, Bojati, GSM Bojati 2, Adžići, Vekići, Grbići, Bambijeri, Veliki Cvjetnić škola, Kneževići, Pašarići, Dolovi, Podvučijak, Babići, Vaganj.

Dana 12.07.2024. godine od 06:00 do 12:00 sati kupci trafopodručja: Harmani škola; od 09:00 do 16:00 sati kupci trafopodručja: Bahovo,

BOSANSKI PETROVAC

Dana 12.07.2024. godine od 06:00 do 09:00 sati kupci trafopodručja: Očigrije, Selište, Tarbučki Do, Krnjeuša 3, SE Krnjeuša 1, Zapoljak, Krnjeuša 2, Pilana, Krnjeuša 1-centar, Fana, Lastve, Salati, Krnjeuša 3-selo, Mali Risovac, Mali Risovac 2, Risova Greda, Guskarice, Rakovica 1, Rakovica 2, Vranovina 2, Vranovina 3, Bulajići, Brestovac, Vođenica 4, Miljuši, Brkljači, Jelića Glavica, Divna, Vođenica 2, Vranovina 1, Vođenica 3, Vođenica 1, Kerkezi, Jovanići, Ivanići, Kula, Duliba, Gradina, Redžin kraj, GSM Lipa, Lipa 1, OZ Vrtoče, Glavica 1, Glavica 2, Bjelaj 2, Bjelaj 4, Bjelaj 1, Bjelaj 3-Cimeše, Jazbine, Vekići, Bjelajski Vaganac, Vrtoče 1, Kućni u TS 35 kV Vrtoče.

Dana 12.07.2024. godine od 09:00 do 11:00 sati kupci trafopodručja: Smoljana 1 i 2, Tavani; od 12:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja: Kapljuh 1, Kapljuh 2-Runići, GSM Solomoni, Vučkovića Do, Stankovići, Bravski Vaganac, Janjila 1, Janjila 2, Roginovac, Janjila 3, Jasenovac, GSM Lisina, Podsrnetica, Jeličići, Gvozdenovići, Bravsko 1, Klenovac, Polje, Bunare

CAZIN

Dana 12.07.2024. godine od 08:00 do 09:00 sati kupci trafopodručja: Robot, Kapići 2, Lojićka nova,

BUŽIM

Dana 12.07.2024. godine od 08:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja: Bezi,

KLJUČ

Dana 12.07.2024. godine od 09:00 do 14:00 sati kupci trafopodručja: Zgon 1,2 i 3, separacija Selimović, Pervići, Humići, Bešići, Vukovo selo, Krantići, Ljutića brdo, Plamenice, Prhovo 2, Crljeni 1 i 2, Banjica 1,2,3 i 4, Kneževići,

VELIKA KLADUŠA

Dana 12.07.2024. godine od 07:00 do 12:00 sati kupci trafopodručja: Hukića brdo – NNI na DRO ul.Ahmeta Fetahagića

Za sve informacije kupci se mogu obratiti Službi za odnose sa javnošću i informisanje kupaca za područje USK-a na broj besplatnog telefona 080 020 134.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala