U Bihaću jučer održana 48. sjednica Gradskog vijeća

Vijećnici Grada Bihaća su na 48. redovnoj sjednici Gradskog vijeća prihvatili Prijedlog Odluke o građevinskom zemljištu.

Prema riječima Damira Smajića, pomoćnika gradonačelnika za urbanističko planiranje, građenje, imovinsko-pravne i geodetske poslove, Odluka donosi nekoliko novina, među kojima je i ona koja dokazuje opredjeljenje Grada da potiče legalnu stambenu gradnju za mlade parove, a time jača porodicu kao stub društva.

„Usvajanjem ove Odluke, osigurano je subvencioniranje odnosno refundiranje naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i rentu mladim bračnim parovima koji prvi put rješavaju stambeno pitanje“, navodeno je u obrazloženju.

Data je saglasnost i na Prijedlog Strategije prema mladima Grada Bihaća za period od 2024. do 2028. godine, čije usvajanje proizilazi iz Zakona o mladima Federacije BiH. Naime, Zakonom je propisano da svi nivoi vlasti imaju obavezu usvojiti i provoditi strategiju s programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve i mjere za njihovu realizaciju.

Potrebnu većinu dobili su i Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Revidirani Plan poslovanja JKP “Komrad“ d.o.o. Bihać za 2024. godinu, na Izvještaj o radu i poslovanju JKP “Komrad“ d.o.o. Bihać za 2023.godinu, te na Odluku Skupštine JKP “Komrad“ d.o.o. Bihać o raspodjeli neto dobiti JKP “Komrad“ d.o.o. Bihać za prošlu godinu;

Gradski vijećnici su zeleno svjetlo dali i za Program rada i Financijski plan JU “Gradska galerija“ Bihać za 2024.godinu, te za Izvještaj o radu i poslovanju za 2023.godinu JU “Gradska galerija“ Bihać. Prihvaćen je i Izvještaj o radu i poslovanju JU “Zavod za prostorno uređenje“ Bihać za 2023.godinu, te Program rada i Financijski plan JU „Stanouprava“ Bihać, a nakon više diskusija vijećnika i s obzirom na činjenično stanje, Izvještaj o radu i poslovanju JU „Stanouprava“ Bihać nije prihvaćen.

error: Zabranjeno kopiranje sadržaja bez dozvole portala