Schmidtova odluka o finansiranju izbora stupila na snagu, evo i šta ona podrazumijeva

Stupila je na snagu odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christiana Schmidta o finansiranju Općih izbora 2022. godine.

Ovom odlukom poništena je jučerašnja odluka Ministarstva finansija BiH da CIK-u alocira samo 9,5 miliona KM.

Odluka je objavljena na stranici OHR-a pod nazivom “Odluka o odobravanju raspodjele sredstava za pokriće rashoda u vezi sa Općim izborima u Bosni i Hercegovini 2022”.

Kako stoji u tekstu odluke, organi nadležni za predlaganje Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine osigurat će da se iznos koji je u daljem tekstu naveden u tekstu odrazi u prijedlogu Zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine.

“Odluka kojom se donosi Odluka o odobravanju raspodjele sredstava za pokriće rashoda u vezi sa Općim izborima u Bosni i Hercegovini 2022. godine stupa na snagu odmah i biće objavljena na zvaničnoj web stranici Ureda visokog predstavnika i u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine” bez odlaganja”, navedeno je u odluci.

Odluka se sastoji od sedam članova:

Član 1

Raspodjela i korištenje iznosa od 12.528.000 KM za pokriće rashoda Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za održavanje “Općih izbora 2022.” u skladu sa strukturom rashoda navedenom u zahtjevima Centralne izborne komisije od 18. aprila 2022., odobrava se.

Član 2

(1) Sredstva iz člana 1. ove odluke obezbjeđuju se bez obzira na izvor prihoda, uključujući, ali ne ograničavajući se na prenesene viškove prihoda iznad rashoda iz prethodnih fiskalnih godina ili bilo koji drugi izvor.

(2) Radi izbjegavanja sumnje, ovlašćuje se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine da izvrši prenos sredstava naplaćenih kao naknada za izdate dozvole za korištenje radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema.

Član 3

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine sastavlja izvještaje o utrošenim sredstvima, u okviru redovnog izvještavanja i u rokovima propisanim u skladu sa odredbama člana 22. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.

Član 4

Sredstva odobrena ovom Odlukom ući će u Zakon o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Član 5

(1) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine odgovorno je za neposrednu provedbu ove odluke.

(2) Osim toga, smatra se da je svaki administrativni korak koji je potreban ili poduzet prema važećim zakonima Bosne i Hercegovine u cilju provedbe ove odluke učinjen i poduzet u ispravnom i odgovarajućem obliku. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će odmah započeti aktivnosti kako bi omogućila pravovremeno održavanje Općih izbora 2022. godine.

Član 6

Stavlja se van snage Odluka o odobravanju privremenog korištenja dijela sredstava naplaćenih za izdate dozvole za korištenje radiofrekventnog spektra za pružanje usluga putem mobilnih pristupnih sistema, koju je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo 6. juna 2022. godine. na osnovu ove Odluke.

Član 7

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici Ureda visokog predstavnika i bez odlaganja se objavljuje u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.