Obavijest za građane Bihaća, veći dio grada sutra bez struje!

Podružnica “Elektrodistribucije” Bihać obaviještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima, doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema slijedećem rasporedu:

Bihać:

Dana 19.11.2023. godine, od 06:00 do 17:30 sati trafopodručja:

Repušine 1, TŠC Slavko Žardin, Repušine 3, Repušine 2, Repušine 4, Žrtava Fašizma 1, Žrtava Fašizma 2, Gorenje, Čavkunović, Radio predajnik, Jablanska 2 i 3, Mujadžići, Ćehića Kanal, Mrkonjić Lug 1, 2, 3 i 4, Pokoj-Vojna, Pokoj, Pokoj 1, 2, 3 i 5, Mramor, Midžići, Čavkići, Mali Zagreb, Malo Založje, Vukovića Progan, Rampa, 4. Novembar, Pilana, Željeznička stanica 2, PTT1, Kombiteks, Zaobilaznica 2, Zaobilaznica 3, Jablanska 4, Podastrana, Vitales, Zabare-Mobis, Ripač 5, Golubićki put-Pritoka 3, Bijelo brdo 2, GSM Bijelo brdo 1, Jelača greda, Dobrenica, Golubić 2, Memagić Company, Golubićki put 2, Sokolac 1, Sokolac 2, Golubić, Pritoka 8, Laser, Pritoka 1, Pritoka 2, Pritoka 4, Separacija 2, Iver, Ripač 4, Asfaltna baza, Lohovo 4, Lohovo 1, Lohovo 2, Račić 1, Lohovo, Lohovo 3, Lohovo 5, Gradina repetitor, Ripač 1, Ripač 6 i Ripač 2, Vinica, Založje, Čekrlije, US Company i Kasarna Grabež, Bihacit, Ružica 2, Podvinca, Ružica 1, Ribić Novo Naselje, Ružica 3, Kasarna Orljani, Orljani i Sunce, Željeznička stanica 1, Mali Lug 1, Mali Lug 2, Blok A i Midžića mahala,