Ukinuta presuda kojom je komandir Policijske stanice Cazin Said Ljubijankić oslobođen optužbi

Rješenjem Kantonalnog suda u Bihaću ukinuta je presuda Općinskog suda u Cazinu kojom je Said Ljubijankić, komandir Policijske stanice u Cazinu, oslobođen optužbe zbog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 1. u sticaju sa krivičnim djelom lažno prijavljivanje iz člana 347. stav 4. Krivičnog zakona Federacije BiH, a u vezi sa protivpravnim lišenjem slobode K.P, saopćeno je iz Tužilaštva Unsko-sanskog kantona.

Predmet se vraća na ponovno suđenje.

Podsjećamo, predmetnom optužnicom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona optuženom Saidu Ljubijankiću se stavlja na teret da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja u sticaju s krivičnim djelom lažno prijavljivanje.

Nakon provedenog postupka presudom Općinskog suda u Cazinu Said Ljubijankić je oslobođen optužbe zbog navedenog krivičnog djela dana 03.08.2023.godine.

Postupajući tužilac je uložio žalbu na presudu, što je rezultitralo uvažavanjem žalbe tužioca te donošem rješenja Kantonalnog suda u Bihaću o ukidanju presude Općinskog suda u Cazinu kojom je Said Ljubijankić oslobođen optužbe te predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.